Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 05/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 6 03/07/2017
2 677/SNN-VP Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị 112 27/06/2017
3 660/SNN-PTNT Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 55 22/06/2017
4 555/SNN-VP Chấn chỉnh công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc năm 2017 16 02/06/2017
5 550/SNN-VPĐP Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Lai Châu 61 02/06/2017
6 556/SNN-VP Xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hàng năm 3 02/06/2017
7 542/HD-SNN Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho lao động nông thôn học nghề nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 29 01/06/2017
8 539/SNN-VP Tuyên truyền, phổ biến và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 7 31/05/2017
9 514 /SNN-PTNT V/v Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 23 26/05/2017
10 482/SNN-KHTC Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 39 18/05/2017
11 473/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2017 56 16/05/2017
12 443/SNN - KN Đề xuất và đăng ký danh mục dự án khuyến nông năm 2018 22 10/05/2017
13 437/SNN-TT&BVTV Tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cuối vụ 41 09/05/2017
14 423/SNN-CNTY Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng LMLM gia súc 30 04/05/2017
15 410/SNN-KHTC Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 26 28/04/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.