Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 769/SNN-VP Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2016 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 112 30/08/2016
2 3386/QĐ-BNN-TCCB Về việc Phát động phong trào thi đua 17 17/08/2016
3 08/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc BVTV trên cây chè 24 16/08/2016
4 19/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão 7 16/08/2016
5 693/SNN-TCCB Về việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 38 11/08/2016
6 18/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 9 10/08/2016
7 17/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 10 01/08/2016
8 606/SNN-TT&BVTV Chủ động phòng trừ mối hại trên diện tích cây ăn quả trồng mới năm 2016 44 15/07/2016
9 592/SNN-KL Đôn đốc tiến độ trồng rừng năm 2016 38 13/07/2016
10 561/SNN-PTNT Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020 164 05/07/2016
11 15/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 26 01/07/2016
12 1245/TY-TS Thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản 74 24/06/2016
13 384/SNN - PTNT V/v tham gia vào dự thảo kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2016 45 18/05/2016
14 376/SNN-TT&BVTV V/v chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2016 104 17/05/2016
15 259/SNN-TCCB Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến 73 19/04/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.