Trung tâm Khuyến nông Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 226/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Trần Hưng Đạo, Tổ 12 phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876331

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 227/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Quốc lộ 4D, Tổ 2 phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313877789

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Bế Văn Đàn, Tổ 4 phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313798369

640 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.