Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 31/2016/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 78 01/09/2016
2 1095/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 257 30/08/2016
3 432/QĐ-SNN Về việc Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 16 16/08/2016
4 274/QĐ-SNN về việc Nâng bậc lương thường xuyên đợt I năm 2016 30 03/08/2016
5 33/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 87 28/07/2016
6 32/2016/NQ-HĐND Thông qua Đề án Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 48 28/07/2016
7 216/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của Văn phòng Sở thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai CHâu 66 31/05/2016
8 217/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 35 31/05/2016
9 218/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 13 31/05/2016
10 219/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 21 31/05/2016
11 220/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu 21 31/05/2016
12 221/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lai Châu 28 31/05/2016
13 222/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu 43 31/05/2016
14 223/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lai Châu 15 31/05/2016
15 224/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 12 31/05/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.