Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1095/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 204 30/08/2016
2 432/QĐ-SNN Về việc Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 15 16/08/2016
3 274/QĐ-SNN về việc Nâng bậc lương thường xuyên đợt I năm 2016 28 03/08/2016
4 33/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 80 28/07/2016
5 32/2016/NQ-HĐND Thông qua Đề án Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 41 28/07/2016
6 216/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của Văn phòng Sở thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai CHâu 56 31/05/2016
7 217/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 32 31/05/2016
8 218/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 12 31/05/2016
9 219/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 17 31/05/2016
10 220/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu 18 31/05/2016
11 221/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lai Châu 25 31/05/2016
12 222/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu 31 31/05/2016
13 223/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lai Châu 13 31/05/2016
14 224/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 10 31/05/2016
15 225/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Lai Châu 15 31/05/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.