Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/2014//TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật 40 05/06/2014
2 14/2014//TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản 5 28/04/2014
3 05//CT-UBND Về công tác phòng, chống thiên tai, mưa đá, gió lốc, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2014 8 31/03/2014
4 14/2012//TT-BNNPTNT Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật 9 27/03/2014
5 372//QĐ-TTg Về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 6 14/03/2014
6 49/2013//TT-BNNPTNT Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm 7 19/11/2013
7 178/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 11 14/11/2013
8 48/2013//TT-BNNPTNT Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu 6 12/11/2013
9 158/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo 5 12/11/2013
10 119/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi 4 09/10/2013
11 27/2013//TTLT-BTNMT-BNNPTNT Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại 14 26/09/2013
12 103/2013//NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thuỷ sản 6 12/09/2013
13 103/2013//NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thuỷ sản 7 12/09/2013
14 40/2013//TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 11 05/09/2013
15 39/2013//TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 11 12/08/2013

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.