Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 627/QĐ - UBND Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT 9 18/06/2018
2 Số: 1069/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 11 04/10/2017
3 QĐ 1069 Phụ lục thủ tục hành chính kèm theo QĐ Số: 1069/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 32 04/10/2017
4 Số 935/QĐ - UBND Quyết định về việc Ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 128 10/09/2017
5 292/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế dự toán dự án phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Lai Châu 23 31/03/2017
6 561/QĐ-BNN-TCCB Về việc tặng thưởng Bằng khen 36 01/03/2017
7 350/QĐ-BNN-PC Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2016 49 15/02/2017
8 20/QĐ-UBND Tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2016 28 13/01/2017
9 22/QĐ-UBND Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015-2016 65 13/01/2017
10 1838/QĐ-UBND Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố năm 2016 21 27/12/2016
11 486/QĐ-SNN Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016 86 14/11/2016
12 497/QĐ-SNN Về việc ban hành Quy chế xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 41 28/10/2016
13 1299 /QĐ-UBND Về việc công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 04/10/2016
14 1232/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu tại các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2016 69 26/09/2016
15 1203/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Phát triển cây Sơn tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 61 15/09/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.