• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giúp các địa phương xác định được các mục tiêu, giải pháp phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng thực hiện

Chiều nay (29/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải chủ trì cuộc họp lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. Việc xây dựng Bộ tiêu chí này sẽ giúp các địa phương xác định được các mục tiêu, giải pháp phấn đấu cụ thể, phù hợp với khả năng thực hiện và có sự quan tâm đầu tư hỗ trợ hài hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh để phát triển nông thôn.

Quang cảnh cuộc họp.

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Tư pháp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh…

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự thảo Bộ tiêu chí tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày Dự thảo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới quy định các tiêu chí về: Quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; kinh tế - tổ chức sản xuất; văn hóa - xã hội - môi trường; hệ thống chính trị. Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao quy định các tiêu chí về: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; giáo dục; văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền thông; nhà ở dân cư; thu nhập; nghèo đa chiều; lao động; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; hành chính công; tiếp cận pháp luật; môi trường; chất lượng môi trường sống; quốc phòng và an ninh.

Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025 là căn cứ để cụ thể hóa các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác lập kế hoạch và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; là cơ sở để xác định vai trò, nhiệm vụ thực hiện Chương trình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp; giúp các địa phương xác định được các mục tiêu, giải pháp phấn đấu cụ thể, phù hợp với khả năng thực hiện và có sự quan tâm đầu tư hỗ trợ hài hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh để phát triển nông thôn.

Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí tham dự tập trung thảo luận từng nội dung cụ thể trong mỗi tiêu chí như: Giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn; hạ tầng thương mại nông thôn; thu nhập bình quân; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đề nghị các sở, ngành được giao nhiệm vụ căn cứ vào hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, định hướng và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình xây dựng Bộ tiêu chí cần đánh giá lại thực trạng, cơ sở, nguồn lực, mục tiêu đã đặt ra của các Chương trình đã ban hành để xây dựng lên Bộ tiêu chí mới khoa học, là chỉ tiêu để phấn đấu, đảm bảo đạt mức bình quân toàn tỉnh. 

Đồng thời, đồng chí đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được giao đôn đốc các huyện khẩn trương phân bổ chi tiết vốn. Đối với các huyện đã phân bổ vốn trung ương thì bố trí ngay một phần cho làm quy hoạch. Đối với các xã không nằm trong vốn của trung ương, đề nghị các huyện khẩn trương lập dự toán để trình tỉnh trong tháng 9…


Nguồn:https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/giup-cac-dia-phuong-xac-dinh-duoc-cac-muc-tieu-giai-phap-phan-dau-trong-xay-dung-nong-thon-moi-phu-hop-voi-kha-nang-thuc.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan