Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1072/HD-SNN Hướng dẫn về thu và sử dụng tiền nước các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 65 07/11/2016
2 1020/SNN-TL Kiểm tra tình hình hoạt động công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn sau mùa mưa lũ 2016 17 27/10/2016
3 995/SNN-CCKL Báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2016 58 25/10/2016
4 999/HD-SNN Thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 145 25/10/2016
5 980/SNN-KL Kế hoạch tổ chức cuộc họp tham vấn cấp huyện xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chương trình REDD+ cấp tỉnh 17 21/10/2016
6 23/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 7 năm 2016 7 19/10/2016
7 972/SNN-KHTC Xây dựng báo cáo Sơ kết năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 16 19/10/2016
8 29/CV-VP Kiểm tra xây dựng NTM năm 2016 của Đ/c Trưởng ban Chỉ đạo tại các huyện, TP 14 18/10/2016
9 949 /SNN-CNTY Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2016 24 14/10/2016
10 947/SNN-QLCL Chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ QLCL ATTP NLS & Thủy sản 17 13/10/2016
11 13/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16 13/10/2016
12 938/SNN-TTr Tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 26 12/10/2016
13 893/SNN-KL Triển khai công tác BVR và PCCCR mùa khô 2016-2017 26 30/09/2016
14 900/HD-SNN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 69 30/09/2016
15 880/SNN-TL Về việc rà soát diện tích, lập hồ sơ miễn thuỷ lợi phí năm 2017 35 29/09/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.