Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 18/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 9 10/08/2016
2 17/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 4 01/08/2016
3 606/SNN-TT&BVTV Chủ động phòng trừ mối hại trên diện tích cây ăn quả trồng mới năm 2016 43 15/07/2016
4 592/SNN-KL Đôn đốc tiến độ trồng rừng năm 2016 32 13/07/2016
5 561/SNN-PTNT Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020 163 05/07/2016
6 15/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 24 01/07/2016
7 1245/TY-TS Thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản 62 24/06/2016
8 384/SNN - PTNT V/v tham gia vào dự thảo kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2016 42 18/05/2016
9 376/SNN-TT&BVTV V/v chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2016 98 17/05/2016
10 259/SNN-TCCB Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến 71 19/04/2016
11 62/SNN-BVTV Chỉ đạo chăm sóc lúa Đông Xuân 2015-2016, triển khai sản xuất vụ Xuân Hè năm 2016 65 19/02/2016
12 47/SNN-TCCB V/v nhập, bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý công chức, viên chức và người lao động 95 29/01/2016
13 10/QĐ-SNN Ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 31 29/01/2016
14 22 /SNN-TY Triển khai phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi 36 19/01/2016
15 14/SNN-PTNT Rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 39 13/01/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.