Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 249/SNN - TT&BVTV Tăng cường quản lý thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam 2 22/03/2018
2 Số 240/SNN - CNTY Hướng dẫn triển khai " tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường" đợt 1 năm 2018 1 20/03/2018
3 237/SNN - TTr Triển khai chương trình hành động của CP thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 9 19/03/2018
4 Số 118/SNN - TCCB Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm 2018 12 05/02/2018
5 Số 113/KH - SNN Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 4 05/02/2018
6 Số 103/SNN - PTNT Hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 3 01/02/2018
7 1369/SNN - PTNT Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã... 22 29/11/2017
8 1359 - 1360/ SNN Chỉ đạo sản xuất lúa ĐX 2017 - 2018; hướng dẫn cơ cấu giống năm 2018 39 29/11/2017
9 1029/SNN-TCCB Hướng dẫn hồ sơ sáng kiến năm 2017 180 14/09/2017
10 842/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ Thu, Đông năm 2017 50 04/08/2017
11 834/SNN-TT&BVTV Chủ động theo dõi, giám sát và phòng chống Chấu chấu tre gây hại 02/08/2017
12 05/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 9 03/07/2017
13 677/SNN-VP Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị 861 27/06/2017
14 660/SNN-PTNT Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 134 22/06/2017
15 555/SNN-VP Chấn chỉnh công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc năm 2017 32 02/06/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.