• :
  • :

Nhờ giữ rừng, bám rừng, người dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã cải thiện đời sống.