• :
  • :

Trồng chanh leo, giúp người dân Lai Châu thoát nghèo.