Trang chủ Mục các văn bản Chương trình XDNTM

Quyết định Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
(Ngày đăng :09/01/2017 12:00:00 SA)

Ngày 9/1/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP về Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

(Chi tiết tại đây)

Tin liên quan

Đề cương báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới ( 2016 - 2018 )(19/10/2018 3:24:40 CH)

Ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020(09/10/2017 2:22:19 CH)

Quyết định phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017 để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới(20/06/2017 10:15:34 SA)

Quyết định phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu(20/06/2017 10:12:41 SA)

Quyết định Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ(20/06/2017 10:26:42 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.