Trang chủ Mục các văn bản Kế hoạch

Kế hoạch tăng cường năng lực Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017
(Ngày đăng :18/05/2017 12:00:00 SA)

Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 896/KH-UBND về Tăng cường năng lực Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017.

(Chi tiết tại đây)

Tin liên quan

Kế hoạch Tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thả giống phóng sinh,bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữa Sở nông nghiệp và PTNT với Giáo Hội phật giáo Việt nam tỉnh Lai Châu(16/08/2017 10:31:19 SA)

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh(20/06/2017 1:29:43 CH)

Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2018(23/05/2017 3:44:29 CH)

Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi hợp phần vệ sinh nông thôn và trường học thuộc chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 tỉnh Lai Châu(22/05/2017 9:14:36 SA)

Kế hoạch tăng cường năng lực Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017(22/05/2017 9:10:04 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.