Trang chủ Mục các văn bản Kế hoạch

Kế hoạch Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu 2017
(Ngày đăng :03/04/2017 12:00:00 SA)

Thực hiện Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2017.  Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về  ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của các phòng, đơn vị, các đoàn thể trực thuộc trong việc tham gia tuyên truyền về CCHC.

(Tải file tại đây)

Tin liên quan

Kế hoạch chương trình mở rộng quy mô nước sạch và VSMTNT năm 2018(09/03/2018 8:45:30 SA)

Kế hoạch Tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thả giống phóng sinh,bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữa Sở nông nghiệp và PTNT với Giáo Hội phật giáo Việt nam tỉnh Lai Châu(16/08/2017 10:31:19 SA)

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh(20/06/2017 1:29:43 CH)

Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2018(23/05/2017 3:44:29 CH)

Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi hợp phần vệ sinh nông thôn và trường học thuộc chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 tỉnh Lai Châu(22/05/2017 9:14:36 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.