Trang chủ Mục các văn bản Thông báo - Giấy mời

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017
(Ngày đăng :05/07/2017 12:00:00 SA)

Ngày 05/07/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Hà Văn Um - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.

(Tải file tại đây)

Tin liên quan

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI THEO THÔNG TƯ 45/2014/TT-BNNPTNT NĂM 2017(19/01/2018 3:23:37 CH)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại họp giao ban ngày 2/11/ 2017(15/11/2017 9:43:12 SA)

Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2017(10/10/2017 10:16:08 SA)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại cuộc họp giao ban ngày 07/08/2017(11/08/2017 2:13:22 CH)

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại cuộc họp sơ kết 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 (07/08/2017 9:08:03 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.