Trang chủ Mục các văn bản Văn bản dự thảo

Xin ý kiến Dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố
(Ngày đăng :30/06/2017 12:00:00 SA)

Ngày 30/6/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 690/SNN-TCCB về việc Xin ý kiến Dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố. Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 30/6/2017 đến hết ngày 15/7/2017, quá thời hạn trên nếu Quý cơ quan không có văn bản tham gia coi như đã đồng ý với Dự thảo (Bản mềm xin gửi theo địa chỉ Email: tochucnnlc@gmail.com)

(Tải file tại đây)

Tin liên quan

Kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020(09/05/2018 8:19:24 SA)

Điều chỉnh Đề án PT vùng chè tập trung giai đoạn 2015 - 2020(09/05/2018 8:09:53 SA)

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu(30/06/2017 1:36:42 CH)

Xin ý kiến Dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố(30/06/2017 1:34:48 CH)

Tham gia ý kiến lần 3 vào Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020(21/06/2017 2:35:06 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn "Website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Tỉnh Lai Châu" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.