Trang chủ Mục các văn bản Văn bản dự thảo

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :30/06/2017 12:00:00 SA)

Ngày 30/6/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 689/SNN-TCCB về việc Xin ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định  điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo  cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 30/6/2017 đến hết ngày 15/7/2017, quá thời hạn trên nếu Quý cơ quan không có văn bản tham gia coi như đã đồng ý với Dự thảo (Bản mềm xin gửi theo địa chỉ Email: tochucnnlc@gmail.com)

(Tải file tại đây)

Tin liên quan

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU(22/02/2019 1:37:46 CH)

Dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố(29/06/2018 3:25:03 CH)

Kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020(09/05/2018 8:19:24 SA)

Điều chỉnh Đề án PT vùng chè tập trung giai đoạn 2015 - 2020(09/05/2018 8:09:53 SA)

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu(30/06/2017 1:36:42 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: so.nn&ptnt-laichau@chinhphu.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.