Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2256/SNN-KHTC Đề nghị cập nhật nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND và nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 7 05/11/2021
2 2088/HD-SNN Một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 15/10/2021
3 1964/SNN-TT&BVTV chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2021 9 01/10/2021
4 1595/SNN-TTr quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW và Kế hoạch số 38-KH/TU 9 11/08/2021
5 1562/SNN-TT&BVTV tăng cường quản lý chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đất trồng lúa. 11 06/08/2021
6 1451/SNN-QLCL tổ chức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm vào sản xuất nông lâm thủy sản 16 16/07/2021
7 1382/SNN-TT&BVTV tăng cường quản lý việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh 12 12/07/2021
8 1214/SNN-CNTY tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nắng nóng, ứng phó mùa mưa bão cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản 6 22/06/2021
9 1041/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2021 4 02/06/2021
10 830/SNN-TTr tăng cường công tác tuyên bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 10/05/2021
11 766/SNN-TT&BVTV tăng cường giám sát, phòng chống châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng. 8 28/04/2021
12 623/SNN-TT&BVTV chủ động phòng chống sinh vật hại cây trồng vụ Đông xuân, Xuân hè năm 2021. 6 09/04/2021
13 tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ. 19 08/04/2021
14 Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên gây ra 8 05/04/2021
15 triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2021 6 02/04/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.