Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 542/SNN-KHTC Tuyên truyền và triển khai thực hiện các Đề án, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. 7 24/03/2020
2 522/SNN-TT&BVTV Kiểm tra, xác minh giống lúa lai Nghi hương 305 cung ứng trên địa bàn 1 20/03/2020
3 Triển khaicông tác trồng chè năm 2020 3 16/03/2020
4 437/SNN-TT&BVTV Tăng cườngquản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 7 11/03/2020
5 400/SNN-TT&BVTV Khắc phục thiệt hại do mưa đá trong sản xuất nông nghiệp 5 06/03/2020
6 351/SNN-TT&BVTV chủ động phòng chống chuột hại cây trồng nông nghiệp 4 03/03/2020
7 Chủ động phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô. 8 21/02/2020
8 240/SNN-TTr Định hướng tổ chức tuyên truyền PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm 1 10/01/2020
9 914/QĐ-UBND Quyết định: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT. 5 14/08/2019
10 479/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục ban hành mới;danh mục TTHC sửa đổi bổ sung; danh mục TTHC bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT 23/05/2019
11 480/QĐ-UBND QĐ công bố Danh mục TTHC ban hành mới; Danh mục TTHC bị bãi bỏ, thuộc lĩnh vực NN PTNT áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2 23/05/2019
12 481/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục TTHC ban hành mới, DMTTHC sửa đổi bổ sung áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh LC 2 23/05/2019
13 115/SNN-TCCB Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến năm 2019 và những năm tiếp theo 115 28/01/2019
14 Số 386/ QĐ - SNN Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 67 28/12/2018
15 Số 1270/ SNN - PTNT V/v rà soát, đánh giá và sử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp yếu kém và ngừng hoạt động lâu ngày 52 21/11/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.