Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 348/CNTY-CNTS V/v hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét cho động vật nuôi, thủy sản 5 07/12/2022
2 2642/KH-SNN Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 1 02/12/2022
3 2633/SNN-TT&BVTV V/v hướng dẫn cơ cấu giống lúa, ngônăm 2023 trên địa bàn tỉnh 3 01/12/2022
4 299/QĐ-SNN Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm lâmđợt IInăm 2022 4 30/11/2022
5 273/QĐ-SNN Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho côngchức 1 30/11/2022
6 297/QĐ-SNN Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 1 30/11/2022
7 296/QĐ-SNN Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 30/11/2022
8 267/QĐ-SNN Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viênchức 30/11/2022
9 260/QĐ-SNN Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho côngchức 1 30/11/2022
10 269/QĐ-SNN Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niênnghề thanh tra đợt IInăm 2022 30/11/2022
11 301/QĐ-SNN Về việcphê duyệt mứchưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức ngành kiểm lâm 1 30/11/2022
12 295/QĐ-SNN Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho côngchức 2 30/11/2022
13 298/QĐ-SNN Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 2 30/11/2022
14 294/QĐ-SNN Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho côngchức 30/11/2022
15 293/QĐ-SNN Về việc nâng bậc lương thường xuyên đợt IInăm 2022 30/11/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.