Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1248/SNN-TT&BVTV Tiếp tục chỉ đạo sản xuất lúa Mùa, trồng chè, cây ăn quả năm 2022 7 29/06/2022
2 1230/SNN-KH cung cấp thông tin về cơ sở trồng Sâm Lai Châu 15 24/06/2022
3 1079/SNN-TCCB quán triệt, triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác Dân vận giai đoạn 2022-2026 1 09/06/2022
4 721/SNN-KL Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 11 15/04/2022
5 401/SNN-TT&BVTV hướng dẫn sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả 22 08/03/2022
6 246/HD-SNN Về việc thu, nộp và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lai Châu 31 28/02/2022
7 302/SNN-TCCB phát động phong trào thi đua năm 2022 8 22/02/2022
8 297/SNN-TT&BVTV tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông xuân 2021 -2022 14 21/02/2022
9 281/SNN-TL chủ động ứng phó rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2 18/02/2022
10 275/SNN-KL triển khai một số văn bản mới trong lĩnh vực lâm nghiệp 24 14/02/2022
11 232/SNN-KL đôn đốc rà soát danh mục công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng giai đoạn 2021 -2025 9 10/02/2022
12 2456/SNN-TT&BVTV chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2021-2022 29 30/11/2021
13 2457/SNN-TT&BVTV Cảnh báo và tổ chức điều tra diễn biến bệnh rụng lá đốm tròn trên cây cao su 8 30/11/2021
14 2256/SNN-KHTC Đề nghị cập nhật nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND và nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 38 05/11/2021
15 2088/HD-SNN Một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 311 15/10/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.