Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 103/SNN - PTNT Hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 37 01/02/2018
2 1369/SNN - PTNT Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã... 38 29/11/2017
3 1359 - 1360/ SNN Chỉ đạo sản xuất lúa ĐX 2017 - 2018; hướng dẫn cơ cấu giống năm 2018 67 29/11/2017
4 1029/SNN-TCCB Hướng dẫn hồ sơ sáng kiến năm 2017 192 14/09/2017
5 842/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ Thu, Đông năm 2017 76 04/08/2017
6 834/SNN-TT&BVTV Chủ động theo dõi, giám sát và phòng chống Chấu chấu tre gây hại 02/08/2017
7 05/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 23 03/07/2017
8 677/SNN-VP Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị 884 27/06/2017
9 660/SNN-PTNT Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 177 22/06/2017
10 556/SNN-VP Xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hàng năm 35 02/06/2017
11 550/SNN-VPĐP Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Lai Châu 114 02/06/2017
12 555/SNN-VP Chấn chỉnh công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc năm 2017 49 02/06/2017
13 542/HD-SNN Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho lao động nông thôn học nghề nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 519 01/06/2017
14 539/SNN-VP Tuyên truyền, phổ biến và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 20 31/05/2017
15 514 /SNN-PTNT V/v Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 80 26/05/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.