Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 05/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 22 03/07/2017
2 677/SNN-VP Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị 882 27/06/2017
3 660/SNN-PTNT Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 170 22/06/2017
4 556/SNN-VP Xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hàng năm 31 02/06/2017
5 550/SNN-VPĐP Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Lai Châu 108 02/06/2017
6 555/SNN-VP Chấn chỉnh công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc năm 2017 47 02/06/2017
7 542/HD-SNN Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho lao động nông thôn học nghề nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 455 01/06/2017
8 539/SNN-VP Tuyên truyền, phổ biến và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 20 31/05/2017
9 514 /SNN-PTNT V/v Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 80 26/05/2017
10 482/SNN-KHTC Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 71 18/05/2017
11 443/SNN - KN Đề xuất và đăng ký danh mục dự án khuyến nông năm 2018 44 10/05/2017
12 437/SNN-TT&BVTV Tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cuối vụ 58 09/05/2017
13 407/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính 18 05/05/2017
14 423/SNN-CNTY Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng LMLM gia súc 136 04/05/2017
15 410/SNN-KHTC Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 63 28/04/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.