Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 437/SNN-TT&BVTV Tăng cườngquản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 22 11/03/2020
2 400/SNN-TT&BVTV Khắc phục thiệt hại do mưa đá trong sản xuất nông nghiệp 24 06/03/2020
3 351/SNN-TT&BVTV chủ động phòng chống chuột hại cây trồng nông nghiệp 20 03/03/2020
4 Chủ động phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô. 18 21/02/2020
5 240/SNN-TTr Định hướng tổ chức tuyên truyền PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm 3 10/01/2020
6 914/QĐ-UBND Quyết định: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT. 8 14/08/2019
7 479/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục ban hành mới;danh mục TTHC sửa đổi bổ sung; danh mục TTHC bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT 3 23/05/2019
8 480/QĐ-UBND QĐ công bố Danh mục TTHC ban hành mới; Danh mục TTHC bị bãi bỏ, thuộc lĩnh vực NN PTNT áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 22 23/05/2019
9 481/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục TTHC ban hành mới, DMTTHC sửa đổi bổ sung áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh LC 16 23/05/2019
10 115/SNN-TCCB Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến năm 2019 và những năm tiếp theo 173 28/01/2019
11 Số 386/ QĐ - SNN Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 84 28/12/2018
12 Số 1270/ SNN - PTNT V/v rà soát, đánh giá và sử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp yếu kém và ngừng hoạt động lâu ngày 78 21/11/2018
13 4836/BNN - VPĐP V/v Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới 70 19/10/2018
14 334/SNN-TTr Ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 6 24/09/2018
15 973/SNN - TT&BVTV Đẩy nhanh tiến độ và mở rộng diện tích cây vụ đông năm 2018 46 18/09/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.