Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 23/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 7 năm 2016 17 19/10/2016
2 972/SNN-KHTC Xây dựng báo cáo Sơ kết năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 23 19/10/2016
3 29/CV-VP Kiểm tra xây dựng NTM năm 2016 của Đ/c Trưởng ban Chỉ đạo tại các huyện, TP 24 18/10/2016
4 949 /SNN-CNTY Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2016 34 14/10/2016
5 947/SNN-QLCL Chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ QLCL ATTP NLS & Thủy sản 20 13/10/2016
6 13/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 30 13/10/2016
7 938/SNN-TTr Tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 33 12/10/2016
8 893/SNN-KL Triển khai công tác BVR và PCCCR mùa khô 2016-2017 38 30/09/2016
9 900/HD-SNN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 97 30/09/2016
10 880/SNN-TL Về việc rà soát diện tích, lập hồ sơ miễn thuỷ lợi phí năm 2017 43 29/09/2016
11 864/SNN-KL Đôn đốc xây dựng dự án đầu tư trồng rừng phòng hộ, sản xuất tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Mường Tè 46 23/09/2016
12 863/SNN-TT&BVTV Báo cáo Sơ kết sản xuất vụ Mùa, Thu, Đông 2016; Đề xuất cơ cấu, chủng loại giống lúa, ngô 53 23/09/2016
13 856/SNN-VP Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 19 21/09/2016
14 838/SNN-KL Báo cáo kết quả trồng rừng và công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp 63 15/09/2016
15 836/SNN-KHTC Triển khai thực hiện Quyết định quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 41 15/09/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.