Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 827/SNN-VP Thực hiện rà soát; hệ thống, bổ sung chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh 11 12/09/2016
2 812/SNN-VP Về việc xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 23 08/09/2016
3 1695/UBND-NN Về việc chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 13 01/09/2016
4 788/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo chăm sóc lúa Mùa, ngô Thu đông; triển khai kế hoạch sản xuất cây vụ Đông năm 2016 53 01/09/2016
5 779/SNN-VP Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 26 31/08/2016
6 769/SNN-VP Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2016 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 118 30/08/2016
7 3386/QĐ-BNN-TCCB Về việc Phát động phong trào thi đua 40 17/08/2016
8 08/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc BVTV trên cây chè 35 16/08/2016
9 19/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão 12 16/08/2016
10 693/SNN-TCCB Về việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 42 11/08/2016
11 18/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 10 10/08/2016
12 17/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 13 01/08/2016
13 606/SNN-TT&BVTV Chủ động phòng trừ mối hại trên diện tích cây ăn quả trồng mới năm 2016 62 15/07/2016
14 592/SNN-KL Đôn đốc tiến độ trồng rừng năm 2016 53 13/07/2016
15 561/SNN-PTNT Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020 169 05/07/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.