Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1086/SNN-TTN Về việc Báo cáo cập nhật Bộ chỉ số theo dõi giám sát đánh giá nước sạch và VSMT năm 2016 13 09/11/2016
2 1072/HD-SNN Hướng dẫn về thu và sử dụng tiền nước các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 112 07/11/2016
3 1020/SNN-TL Kiểm tra tình hình hoạt động công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn sau mùa mưa lũ 2016 22 27/10/2016
4 995/SNN-CCKL Báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2016 83 25/10/2016
5 999/HD-SNN Thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 394 25/10/2016
6 980/SNN-KL Kế hoạch tổ chức cuộc họp tham vấn cấp huyện xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chương trình REDD+ cấp tỉnh 34 21/10/2016
7 23/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 7 năm 2016 17 19/10/2016
8 972/SNN-KHTC Xây dựng báo cáo Sơ kết năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 25 19/10/2016
9 29/CV-VP Kiểm tra xây dựng NTM năm 2016 của Đ/c Trưởng ban Chỉ đạo tại các huyện, TP 27 18/10/2016
10 949 /SNN-CNTY Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2016 36 14/10/2016
11 947/SNN-QLCL Chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ QLCL ATTP NLS & Thủy sản 23 13/10/2016
12 13/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 32 13/10/2016
13 938/SNN-TTr Tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 34 12/10/2016
14 893/SNN-KL Triển khai công tác BVR và PCCCR mùa khô 2016-2017 42 30/09/2016
15 900/HD-SNN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 100 30/09/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.