Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 15/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 31 01/07/2016
2 1245/TY-TS Thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản 92 24/06/2016
3 384/SNN - PTNT V/v tham gia vào dự thảo kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2016 45 18/05/2016
4 376/SNN-TT&BVTV V/v chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2016 122 17/05/2016
5 259/SNN-TCCB Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến 76 19/04/2016
6 62/SNN-BVTV Chỉ đạo chăm sóc lúa Đông Xuân 2015-2016, triển khai sản xuất vụ Xuân Hè năm 2016 76 19/02/2016
7 47/SNN-TCCB V/v nhập, bổ sung dữ liệu phần mềm quản lý công chức, viên chức và người lao động 98 29/01/2016
8 10/QĐ-SNN Ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 60 29/01/2016
9 22 /SNN-TY Triển khai phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi 45 19/01/2016
10 14/SNN-PTNT Rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 55 13/01/2016
11 15/SNN-PTNT Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012; rà soát, cấp giấy chứng nhận cho trang trại đạt tiêu chí quy định Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT 177 13/01/2016
12 15 /CĐ-UBND Về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đói, rét, cho cây trồng, vật nuôi 19 18/12/2015
13 653 /SNN-TY V/v triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi 75 03/12/2015
14 512/SNN-TCCB Về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký, đánh giá công nhận sáng kiến trong ngành Nông nghiệp & PTNT 195 02/10/2015
15 1338/SNV-TCCB V/v Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 199 30/09/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.