Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 788/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo chăm sóc lúa Mùa, ngô Thu đông; triển khai kế hoạch sản xuất cây vụ Đông năm 2016 60 01/09/2016
2 779/SNN-VP Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 29 31/08/2016
3 769/SNN-VP Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2016 và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 119 30/08/2016
4 3386/QĐ-BNN-TCCB Về việc Phát động phong trào thi đua 46 17/08/2016
5 08/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc BVTV trên cây chè 39 16/08/2016
6 19/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão 13 16/08/2016
7 693/SNN-TCCB Về việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 49 11/08/2016
8 18/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 11 10/08/2016
9 17/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 14 01/08/2016
10 606/SNN-TT&BVTV Chủ động phòng trừ mối hại trên diện tích cây ăn quả trồng mới năm 2016 74 15/07/2016
11 592/SNN-KL Đôn đốc tiến độ trồng rừng năm 2016 67 13/07/2016
12 561/SNN-PTNT Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020 169 05/07/2016
13 15/CĐ-UBND Chủ động ứng phó với các tình huống mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới 33 01/07/2016
14 1245/TY-TS Thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản 100 24/06/2016
15 384/SNN - PTNT V/v tham gia vào dự thảo kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2016 46 18/05/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.