Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 220/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Lê Duẩn (Quốc lộ 4D cũ), Tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876720

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 221/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Điện Biên Phủ (đường 58), Tổ 8 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 023133791168

Chi cục Phát triển nông thôn Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 224/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Bế Văn Đàn, Tổ 4 phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313877737

Chi cục Thủy lợi Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 223/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Lê Duẩn, Tổ 1 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876609

Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản, Lâm sản và Thủy sản Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 225/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Bế Văn Đàn, Tổ 4 phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 023138790019

Chi cục Kiểm lâm Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 222/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở: Tầng 1, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876605

608 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.