Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 289/QĐ-SNN ngày 01/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Lê Duẩn (Quốc lộ 4D cũ), Tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02133 876 720

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 290/QĐ-SNN ngày 01/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại đường Điện Biên Phủ (đường 58), Tổ 8 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02133 791 168

Chi cục Phát triển nông thôn Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 291/QĐ-SNN ngày 01/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại tòa nhà số 2 khu hợp khối sự nghiệp - phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02133 877 737

Chi cục Thủy lợi Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 292/QĐ-SNN ngày 01/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại tòa nhà số 2 - Hợp khối hành chính sự nghiệp - phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02133 876 609

Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản, Lâm sản và Thủy sản Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 293/QĐ-SNN ngày 01/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở tại tòa nhà số 2, khu hợp khối hành chính sự nghiệp, phường Đông Phong,  TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02133 790 019

Chi cục Kiểm lâm Lai Châu có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 288/QĐ-SNN ngày 01/8/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.

Trụ Sở: Tòa nhà số 2 - hợp khối hành chính sự nghiệp - phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02133 876 605

989 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.