Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

Thanh tra Sở

Địa chỉ: Tầng 1, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313877692

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

Văn phòng Sở

Địa chỉ: Tầng 1, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876582

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

Phòng Tổ chức cán bộ 

Địa chỉ: Tầng 2, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876713

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Địa chỉ: Tầng 2, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Số điện thoại: 02313876711

940 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.