Thông tin chi tiết Góp ý dự thảo văn bản
Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung

tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết, Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Trích yếu tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết, Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp & PTNT Lai Châu
Loại văn bản Công văn
Hạn góp ý kiến05/06/2020
Tệp đính kèm: CC-Thuy-loi.rar - Tải về (5)

Văn bản khác cũng lĩnh vực

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.