Thông tin chi tiết Góp ý dự thảo văn bản
Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung

Kế hoạch công bố thảo luận, lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng

Trích yếuKế hoạch công bố thảo luận, lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng
Cơ quan ban hành Đảng ủy sở Nông nghiệp và PTNT
Loại văn bản Kế hoạch
Hạn góp ý kiến01/11/2020
Tệp đính kèm: Gui-chi-Huyen-Ke-hoach-cua-Dang-uy-So-va-van-kien-du-thao-son-to-chuc.zip - Tải về (2)

Văn bản khác cũng lĩnh vực

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.