Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 486/QĐ-SNN Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016 283 14/11/2016
2 497/QĐ-SNN Về việc ban hành Quy chế xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 151 28/10/2016
3 1299 /QĐ-UBND Về việc công bố kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 17 04/10/2016
4 1232/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu tại các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2016 129 26/09/2016
5 1203/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Phát triển cây Sơn tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 107 15/09/2016
6 31/2016/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 90 01/09/2016
7 1095/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 304 30/08/2016
8 432/QĐ-SNN Về việc Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 55 16/08/2016
9 274/QĐ-SNN về việc Nâng bậc lương thường xuyên đợt I năm 2016 70 03/08/2016
10 33/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 125 28/07/2016
11 32/2016/NQ-HĐND Thông qua Đề án Phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 90 28/07/2016
12 216/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của Văn phòng Sở thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai CHâu 159 31/05/2016
13 217/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 66 31/05/2016
14 218/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 61 31/05/2016
15 219/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 59 31/05/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.