Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 223/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lai Châu 57 31/05/2016
2 224/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 20 31/05/2016
3 225/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Lai Châu 82 31/05/2016
4 226/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lai Châu 41 31/05/2016
5 227/QĐ-SNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lai Châu 51 31/05/2016
6 06/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 39 28/04/2016
7 02/QĐ-SNN Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn Quy hoạch khảo sát thiết kế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 42 08/01/2015
8 1811/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về Hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa, cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 300 31/12/2014
9 45/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 341 29/12/2014
10 1721/QĐ-UBND Công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014 đối với xã San Thàng, thành phố Lai Châu và xã Bình Lư, huyện Tam Đường 52 23/12/2014
11 13 /CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 13 09/10/2014
12 28/2014/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam 46 04/09/2014
13 50/2014/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 15 04/09/2014
14 1018//QĐ-UBND Ban hành Quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và xét công nhận xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu 32 29/08/2014
15 954//QĐ-UBND Về việc công nhận Làng nghề, Nghề truyền thống tỉnh Lai Châu năm 2014 20 20/08/2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.