Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 24/2014//TT-BNNPTNT Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản 11 19/08/2014
2 644//QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả tưới, tiêu và kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2013 12 23/06/2014
3 16/2014//TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật 45 05/06/2014
4 14/2014//TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản 10 28/04/2014
5 05//CT-UBND Về công tác phòng, chống thiên tai, mưa đá, gió lốc, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2014 9 31/03/2014
6 14/2012//TT-BNNPTNT Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật 11 27/03/2014
7 372//QĐ-TTg Về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới 8 14/03/2014
8 49/2013//TT-BNNPTNT Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm 9 19/11/2013
9 178/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 13 14/11/2013
10 48/2013//TT-BNNPTNT Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu 8 12/11/2013
11 158/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo 7 12/11/2013
12 119/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi 7 09/10/2013
13 27/2013//TTLT-BTNMT-BNNPTNT Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại 20 26/09/2013
14 103/2013//NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thuỷ sản 11 12/09/2013
15 103/2013//NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thuỷ sản 11 12/09/2013

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.