Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 3284/KH-UBND Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2022 07/09/2022
2 3285/KH-UBND Tăng cường năng lực Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2022 07/09/2022
3 3137/UBND-KTN V/v giao nhiệm vụ triển khai Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 24/08/2022
4 Số 1418/QĐ - UBND Công bố thủ tục hành chính ban hành mới; danh mục TTHC thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT 56 19/11/2018
5 Số 1419/QĐ - UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thủy lợi áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 19/11/2018
6 627/QĐ - UBND Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT 45 18/06/2018
7 Số: 1069/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 25 04/10/2017
8 QĐ 1069 Phụ lục thủ tục hành chính kèm theo QĐ Số: 1069/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 112 04/10/2017
9 Số 935/QĐ - UBND Quyết định về việc Ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 1134 10/09/2017
10 292/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế dự toán dự án phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Lai Châu 55 31/03/2017
11 561/QĐ-BNN-TCCB Về việc tặng thưởng Bằng khen 58 01/03/2017
12 350/QĐ-BNN-PC Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2016 58 15/02/2017
13 20/QĐ-UBND Tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2016 100 13/01/2017
14 22/QĐ-UBND Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015-2016 113 13/01/2017
15 1838/QĐ-UBND Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố năm 2016 60 27/12/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.