A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Tam Đường phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023

Ngày 2/8/2023, UBND huyện Tam Đường đã ra quyết định phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP tham gia đánh giá phân hạng đợt 1 năm 2023

Đợt 1 năm 2023, UBND huyện Tam Đường đã tổ chức đánh giá phân hạng 11 sản phẩm. Kết quả: Phân hạng đối với 10 sản phẩm OCOP, của 2 chủ thể (gồm: 01 doanh nghiệp; 01 hộ đăng ký kinh doanh) đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng chấm đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó: Có 06 sản phẩm đạt trên 70 điểm đến dưới 90 điểm, đạt tiềm năng 4 (bốn) sao, đủ điều kiện trình Hội đồng Đánh giá phân hạng tỉnh, đánh giá sản phẩm 4 sao; có 04 sản phẩm đạt 3 (ba) sao. 

Trà cổ thụ Sà Dề Phìn -  được UBND huyện Tam Đường công nhận OCOP 3 sao trong đợt 1  năm 2023

Đồng thời, UBND huyện Tam Đường cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan cụ thể:

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT-Tham mưu tổ chức việc trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận phân hạng OCOP; phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm được công nhận thứ hạng sao theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra sản phẩm OCOP định kỳ, đột xuất các sản phẩm và đề xuất các biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra. Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn và các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.-Tiếp tục hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa các sản phẩm OCOP đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng cao hơn của huyện.

Các chủ thể có sản phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP; chấp hành nghiêm Quy định quản lý sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt hạng 3 sao trên địa bàn huyện.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Lai Châu: Thứ 4, 02/08/2023

Quyết định chi tiết tại đây


Nguồn:http://nongthonmoi.laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/huyen-tam-duon-phe-duyet-ket-qua-danh-gia-phan-hang-san-pham-ocop-dot-1-nam-2023.html Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan