Lai Châu: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công

Lai Châu: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công

  Sáng nay (28/12), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023. Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước lĩnh vực Chăn nuôi

Đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước lĩnh vực Chăn nuôi

 Nhằm đẩy mạnh việc phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề xuất phương án đơn giản hoá đối với 02 TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố.
Sở Nông nghiệp và PTNT Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kỷ cương hành chính năm 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kỷ cương hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 422/KH-SNN ngày 08/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Tổ chức kiểm tra tại 03 đơn vị trực ...