Lai Châu: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công

Lai Châu: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công

  Sáng nay (28/12), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023. Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Sở Nông nghiệp và PTNT Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kỷ cương hành chính năm 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kỷ cương hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 422/KH-SNN ngày 08/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Tổ chức kiểm tra tại 03 đơn vị trực ...
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi

Nhằm đẩy  mạnh  cải  cách  hành  chính, cải  thiện chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tạo điều kiện cho tổ chức, công dân dễ thực hiện quyền và nghĩa vụ; làm giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức và ...
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị.