A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nông nghiệp và PTNT Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kỷ cương hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 422/KH-SNN ngày 08/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Tổ chức kiểm tra tại 03 đơn vị trực thuộc (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Quỹ Bảo vệ và PTR) từ ngày 04-09/10/2023, Tổ Kiểm tra và các đơn vị đã hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch.

Mục đích đợt kiểm tra nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc. Qua đó phát hiện những sáng kiến, cách làm hay trong tổ chức, triển khai thực hiện, đồng thời giải quyết những tồn tại, hạn chế để từ đó rút ra những bài học, kinh nghiệm, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính.

Tại các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã nghe đơn vị được kiểm tra báo cáo kết quả từ đầu năm đến nay; đồng thời kết hợp kiểm tra thực tế, xem xét hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, các đơn vị được kiểm tra đã kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh,  Sở Nông nghiệp và PTNT trong các lĩnh vực: Cải cách hành chính; kiểm soát TTHC; kỷ cương hành chính; tổ chức cán bộ; quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở; nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh giao...

03/03 đơn vị được kiểm tra đều đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 2023, một số Kế hoạch liên quan khác; đã rà soát, sửa đổi và ban hành nội quy, quy chế ngay từ đầu năm và có văn bản phân công nhiệm vụ từ Ban Lãnh đạo đến các phòng, bộ phận; trang phục, tác phong, ý thức, thái độ làm việc của công chức, viên chức, hợp đồng lao động gọn gàng, phát ngôn đúng mực, thái độ nghiêm túc; không có trường hợp tự ý vắng mặt tại thời điểm kiểm tra; Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đảm bảo theo quy định hiện hành, không có hồ sơ tồn đọng, kéo dài. Các TTHC được niêm yết đầy đủ tại trụ sở của đơn vị và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; các đơn vị đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, quá trình thực thi công vụ, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính tại các đơn vị cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa đăng tải các tin, bài viết tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở; Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg, ngày 23/6/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử: Vẫn còn 02 hồ sơ trả kết quả trên dịch vụ công trực tuyến còn quá hạn tại bước xử lý; chưa có hồ sơ công việc năm 2023 trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Trang thông tin điện tử chưa xác thực SSL (kết nối an toàn) cho tên miền.

Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong quá trình kiểm tra và có báo cáo kết quả gửi về Sở; đến nay, đã có 03/03 đơn vị hoàn thành việc khắc phục và báo cáo kết qu theo đúng thời gian quy định./.


Tác giả: Thanh Trúc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan