Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 203/QĐ-SNN Về việc bổ nhiệm công chức vào ngạch kiểm lâm viên 39 28/11/2022
2 1970a/KH-SNN Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022 4 24/11/2022
3 266/QLCL-CBTM V/vThông tin giá các mặt hàng nông sản tháng 11năm 2022 4 21/11/2022
4 2518/TB-SNN Công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đợt IInăm 2022 8 21/11/2022
5 255/QĐ-SNN Về việcgiao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho công chức 16 17/11/2022
6 2463/BC-SNN Tình hình công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 14 16/11/2022
7 2470/KH-SNN CHUYỂN ĐỔI SỐSỞNÔNG NGHIỆP VÀ PTNTNĂM 2023 11 15/11/2022
8 2462 /KH-SNN Cải cách hành chínhcủa Sở Nông nghiệp và PTNTtỉnh Lai Châu năm 2023 11 15/11/2022
9 191 /QĐ-SNN Thành lập Ban Chỉ đạo,Tổ giúp việc Ban chỉ đạochuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT 8 09/11/2022
10 249/QĐ-SNN Về việcmiễn nhiệm phụ trách kế toán 15 09/11/2022
11 2352/SNN-TTr V/v định hướngnội dungphổ biến,giáo dục pháp luật tháng 11năm 2022 5 03/11/2022
12 199/QĐ-SNN Về việc bổ nhiệm công chức vào ngạch chuyên viên 27 28/10/2022
13 200/QĐ-SNN Về việc bổ nhiệm công chức vào ngạch kiểm dịch viên động vật 7 28/10/2022
14 201/QĐ-SNN Về việc bổ nhiệm công chức vào ngạch kiểm dịch viên động vật 14 28/10/2022
15 219/QĐ-SNN Về việc bổ nhiệm công chức vào ngạch kiểm lâm viên 8 28/10/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.