Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2192/TB-SNN Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp giao ban tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022 12 20/10/2022
2 196/QĐ-SNN Về việc hợp đồng lao động 15 20/10/2022
3 195/QĐ-SNN Về việcđiều động công chức 33 18/10/2022
4 194/QĐ-SNN Về việcđiều động công chức 26 18/10/2022
5 238/QLCL-CBTM V/vThông tin giá các mặt hàng nông sản tháng 10năm 2022 2 18/10/2022
6 2192/TB-SNN Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp giao ban tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022 2 18/10/2022
7 2122/SNN-TTr V/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới 7 11/10/2022
8 2128/SNN-TTr V/v triển khai tuyên truyền Luật Cảnh sát cơ động 7 11/10/2022
9 2103/TB-SNN Kết luận củađồng chíGiám đốc SởNông nghiệp và PTNT tại cuộc họp ngày17/9/2022 vềtriển khai nhiệm vụtrọng tâm lĩnh vực lâm nghiệp 14 07/10/2022
10 190/QĐ-SNN Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 9 07/10/2022
11 2104/SNN-TCCB V/v Báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW ngày 11/6/2013 của Ban Dân vận Trung ương 354 07/10/2022
12 188/QĐ-SNN Kiện toànHội đồng xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 15 04/10/2022
13 186/QĐ-SNN Về việc bổ nhiệmlạiPhó Hạt trưởngHạt Kiểm lâm huyện Tam Đườngthuộc Chi cục Kiểm lâm 20 01/10/2022
14 2032/SNN-VPĐP V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 19 30/09/2022
15 2020/SNN-TTr Về việcđịnh hướngnội dungphổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10năm 2022 3 29/09/2022

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.