Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 232/SNN-KL đôn đốc rà soát danh mục công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng giai đoạn 2021 -2025 12 10/02/2022
2 2456/SNN-TT&BVTV chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2021-2022 31 30/11/2021
3 2457/SNN-TT&BVTV Cảnh báo và tổ chức điều tra diễn biến bệnh rụng lá đốm tròn trên cây cao su 16 30/11/2021
4 2256/SNN-KHTC Đề nghị cập nhật nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND và nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 49 05/11/2021
5 2088/HD-SNN Một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 413 15/10/2021
6 1964/SNN-TT&BVTV chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2021 19 01/10/2021
7 1595/SNN-TTr quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW và Kế hoạch số 38-KH/TU 20 11/08/2021
8 1562/SNN-TT&BVTV tăng cường quản lý chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đất trồng lúa. 25 06/08/2021
9 1451/SNN-QLCL tổ chức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm vào sản xuất nông lâm thủy sản 25 16/07/2021
10 1382/SNN-TT&BVTV tăng cường quản lý việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh 17 12/07/2021
11 1214/SNN-CNTY tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nắng nóng, ứng phó mùa mưa bão cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản 14 22/06/2021
12 1041/SNN-TT&BVTV Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2021 19 02/06/2021
13 830/SNN-TTr tăng cường công tác tuyên bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 7 10/05/2021
14 766/SNN-TT&BVTV tăng cường giám sát, phòng chống châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng. 16 28/04/2021
15 623/SNN-TT&BVTV chủ động phòng chống sinh vật hại cây trồng vụ Đông xuân, Xuân hè năm 2021. 11 09/04/2021

HỘI CHỢ SÂM LAI CHÂU NĂM 2022.

Trong khuôn khổ các hoạt động Hội chợ sâm Lai Châu năm 2022, sáng 12/11 tại Trung tâm thương mại UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển sâm Lai Châu. Các đồng chí: Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Sâm Lai Châu; Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì và điều hành Hội nghị.

.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.