Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 115/SNN-TCCB Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến năm 2019 và những năm tiếp theo 70 28/01/2019
2 Số 386/ QĐ - SNN Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 47 28/12/2018
3 Số 1270/ SNN - PTNT V/v rà soát, đánh giá và sử lý dứt điểm các HTX nông nghiệp yếu kém và ngừng hoạt động lâu ngày 44 21/11/2018
4 4836/BNN - VPĐP V/v Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới 50 19/10/2018
5 973/SNN - TT&BVTV Đẩy nhanh tiến độ và mở rộng diện tích cây vụ đông năm 2018 26 18/09/2018
6 907/SNN - TT&BVTV V/v tăng cường giám sát Châu Chấu tre lưng vàng hại cây trồng 27 28/08/2018
7 822/SNN - TT&BVTV Tăng cường các biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa 9 07/08/2018
8 802/SNN - TCCB Xin ý kiến Dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố 32 30/07/2018
9 1024/UBND - NC Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy từ văn bản trên địa bàn tỉnh Lai châu 32 11/07/2018
10 529/SNN - TT&BVTV Chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2018 53 31/05/2018
11 số 01/SNN - KHTC Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân 808 20/04/2018
12 Số 297/SNN - TTr V/v thực hiện Kế hoạch số 2130/ KH - UBND ngày 15/11/2017; Kế hoạch số 403/Kh - UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Lai Châu 45 09/04/2018
13 số 296/SNN - TT&BVTV V/v tăng cường các biện pháp phòng trừ bệnh Lùn sọc đen phương nam hại lúa 28 04/04/2018
14 Số 249/SNN - TT&BVTV Tăng cường quản lý thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam 50 22/03/2018
15 Số 240/SNN - CNTY Hướng dẫn triển khai " tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường" đợt 1 năm 2018 16 20/03/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: sonnptnt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582

Ghi rõ nguồn http://sonnptnt.laichau.gov.vn khi bạn sử dụng thông tin từ website này.