Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
BC Phòng chống tham nhũng quý IV
Xem chi tiết tại đây 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LẤY MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ ĐIỂM THUỘC KHU VỰC NUÔI CÁ LỒNG
Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện Than Uyên và Tân Uyên thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường nuôi ...
Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trong dịp tết Trung thu năm 2023
Thực hiện công văn chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh về Tăng cường công tác quản lý chất lượng ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2023, Ngành ...