Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân 08 huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức 08 lớp tập huấn với 280 học viên tham dự.