Trồng dưa công nghệ cao trong nhà màng tại huyện Tân Uyên

Tác giả: Nguyễn Đình Tuyên