Chiều nay (22/11), đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết chủ trì Cuộc họp với các thành viên Tổ xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Sâm Lai Châu.