A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước lĩnh vực Chăn nuôi

 Nhằm đẩy mạnh việc phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề xuất phương án đơn giản hoá đối với 02 TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố.

    

Để tiếp tục thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần khơi thông các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội. 

Chi cục chăn nuôi và thú y đề xuất phương án đơn giản hoá đối với 02 TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu lĩnh vực Chăn nuôi: TTHC Hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi (hỗ trợ chi phí xây dựng chuồng trại) và TTHC Hỗ trợ làm hầm Biogas và đệm lót sinh học (hỗ trợ 01 lần chi phí xây dựng, lắp đặt mới hầm Biogas; hỗ trợ 01 lần làm đệm lót sinh học) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố. 

  1. Nội dung đơn giản hoá:  

    - Sửa đổi, bổ sung cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: Nộp hồ sơ điện tử (qua môi trường mạng), nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Cắt giảm thời gian thực hiện TTHC nội bộ: Giảm từ 05 ngày làm việc xuống 03 ngày làm việc tại bước cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định hỗ trợ.

     2. Lợi ích của phương án đơn giản hóa: 

    - Chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm dự ước: 68.701.936 đồng/năm/8lần thực hiện.

    - Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm dự ước: 61.867.712 đồng/năm/8lần thực hiện.

    - Chi phí tiết kiệm dự ước: 6.834.224 đồng/năm/8lần thực hiện.

    Qua phương đán đơn giản hoá này Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp./.


Tác giả: Trần Thị Thu
Nguồn:Chi cục Chăn nuôi và Thú y Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan