A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Chiều ngày 09/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đặng Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, lãnh đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu, triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đã tham mưu trình ban hành các Nghị quyết, chương trình, đề án chuyên đề nhằm thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp, đồng thời tham mưu ban hành cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; thường xuyên hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Vương Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV.

 

Các nghị quyết, kết luận, quy định, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, quán triệt triển khai tích cực; đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu luôn luôn được duy trì; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức được chú trọng; Công tác tổ chức xây dựng Đảng chất lượng từng bước được nâng lên; Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các đề án, nghị quyết chuyên đề cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, trong đó: Chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, thủy sản hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa; độ che phủ và chất lượng rừng tăng, diện tích rừng hiện có được bảo vệ, hàng năm hoàn thành tốt kế hoạch chi trả DVMT rừng; Công tác phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng nông nghiệp đạt nhiều kết quả, hệ thống các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên; Hợp tác xã, kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn tiếp tục phát triển ổn định tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân; Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo sát sao và cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tổ chức thực hiện bài bản, đã khuyến khích được nhiều tổ chức, hộ gia đình tham gia; Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Công tác đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự an toàn cơ quan được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lịch, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thôgn qua báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Khóa IV, giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tuyên truyền quán triệt, triển khai học tập một số Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của đảng có thời điểm chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một số nội dung chưa kịp thời.

Đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Đồng chí Lý Công Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của toàn thể Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đánh giá cao những thành tựu quan trọng đạt được của ngành; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng gợi ý chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp cho Ban Chấp hành, cho toàn Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Đặng Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị

 

 Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Châu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Trong nhiệm kỳ tới đề nghị toàn thể đảng viên, CCVC, người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Vì vậy, ngay sau Đại hội này mỗi đảng viên chúng ta cần nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền các nội dung, mục tiêu chủ yếu đã được Đại hội thông qua đến các phòng, đơn vị trực thuộc trong toàn ngành, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ; xác định những giải pháp mang tính tổng thể để phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệu vụ đã đề ra./.

 


Tác giả: Văn phòng Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan