A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản, Thú y

Ngày 04/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản, thú y và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.

Căn cứ  các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 tháng 4 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 1214/QĐ-BNN-TY ngày 26 tháng 4 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực thú y đã được sửa đổi, bổ sung công bố tại Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS và số 1214/QĐ-BNN-TY. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai, phối hợp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y.

     Tại Quyết định số 647/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh công bố 09 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản, thú y (08 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực thú y, thuỷ sản; 01 TTHC cấp huyện lĩnh vực thuỷ sản) và Phê duyệt 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuỷ sản cấp tỉnh.

     Chi cục đề nghị cơ quan quản lý đăng tải biểu mẫu, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn lên Cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu./.


Tác giả: Thu Trần
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan