A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngày 28/5/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí Đặng Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Đỗ Thị Chang, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Vương Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Trọng Lịch, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Tống Văn Dương, UVBTV Đảng ủy,  Phó Giám đốc Sở và  64 đại biểu là đoàn viên CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đoàn Chủ tịch Đại hội CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT có 208 CCVCLD, trong đó nữ là 79 đồng chí, chiếm 38%; Dân tộc Kinh 185 đồng chí chiếm 88,94%, dân tộc khác 23 đồng chí chiếm 11,06%; Đảng viên 158 đồng chí chiếm 75,96%. Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Cấp ủy Chi bộ, Công đoàn cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức - LĐ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Võ Văn Ngọ, Phó Chủ tịch CĐCS thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội
Đ/c Tống Văn Dương, UVBCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS thông qua báo cáo kiểm điểm BCH CĐCS khóa I, nhiệm kỳ 2017-2023

 

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Võ Văn Ngọ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở trình bày báo cáo chính trị của BCH Công đoàn cơ sở khóa I trình Đại hội CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó, trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, CĐCS đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (kết quả 8/8 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội I đề ra). Tập thể Ban Chấp hành Công đoàn CS đoàn kết thống nhất, luôn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng ngày càng có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. 100% đoàn viên được học tập, quán triệt văn bản, chính sách mới; được Đảng bộ, cơ quan, Công đoàn tạo điều kiện thuận lợi để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; các đoàn viên công đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết tham gia các hoạt động phong trào do CĐCS và Công đoàn cấp trên phát động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC, NLĐ; kịp thời thăm hỏi, động viên CCVC, NLĐ khi bị ốm đau, khi gia đình có việc hiếu, hỷ...thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2017 – 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, với các chỉ tiêu cụ thể:

(1) 100% CCVC, NLĐ đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức công đoàn Việt Nam. Trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 10 đoàn viên trở lên cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

(2) 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn các cấp.

(3) 95% trở lên CC, VC, NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiến tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

(4) CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

(5) 90% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà’’ các cấp.

(6) Thu tài chính công đoàn đạt 100% số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

(7) 100% đoàn viên công đoàn không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.

(8) 100% gia đình CCVC, NLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hoá”.

9) Vận động 100% đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Đ/c Đặng Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

 Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Châu, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản thống nhất nội dung bản báo cáo của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, đồng chí đề nghị BCH nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Đại hội, ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau:

Một là: Chủ động nghiên cứu, tham mưu đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn. Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai, vận động đoàn viên công đoàn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Hai là, Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Ba là, ngay sau Đại hội, BCH Công đoàn sớm xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ trong BCH Công đoàn.

Đồng chí Đỗ thị Chang, Phó Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Dự chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Chang, Phó Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh: Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Sở trong nhiệm kỳ qua và định hướng của hoạt động công đoàn Sở trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của tập thể đoàn viên Công đoàn Sở, sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Ra mắt BCH CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

 

 

 Với sự sáng suốt lựa chọn, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 12 đồng chí; đồng chí Tống Văn Dương, UVBTV Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS; đồng chí Võ Văn Ngọ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch giữ chức vụ Phó Chủ tịch CĐCS; BCH khóa mới cũng đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí và UBKT gồm 03 đồng chí; bầu 11 đồng chí gồm 10 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.


Một số hình ảnh tại Đại hội

Biểu quyết các vấn đề quan trọng tại Đại hội
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Đại biểu chào cờ tại Đại hội

 

Thư ký Đại hội

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Chia tay BCH Đại hội CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2023

 

Đồng chí Tòng Thị Hương, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận tại Đại hội

 

Tham luận tại Đại hội

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

 

Tham luận tại Đại hội

 

Bỏ phiểu bầu cử tại Đại hội

 

Đại biểu bỏ phiểu bầu cử tại Đại hội
Đại biểu bỏ phiểu bầu cử tại Đại hội
Tham luận tại Đại hội
Tham luận tại Đại hội

 


Tác giả: Lưu Hiền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan